Home » Kendime Not » Linux Sistemlerde İp İşlemleri

Linux Sistemlerde İp İşlemleri

Bu yazımız linux sistemlerde ip yapılandırması ile ilgili olacak.Linux sistemlerde eskiden ip yapılandırmasını ifconfig komutuyla yapıyorduk.Şimdi ise ip komutu ile yapacağız.Varolan ağ birimlerini görmek için

ip link show

Ağ birimine ip adresi atamak için

ip address add dev eth0 10.0.0.10/24

Ağ birimine route atamak için

ip route add 10.0.0.0/24 via 10.0.0.1 dev eth0

Bilgisayarın dns çözümlemelerini yapabilmesi için “/etc/resolv.conf” dosyasının içinde dns adreslerinin tanımlaması yapılmalı.

nameserver 8.8.8.8

Bilgisayara static ip adresi verilmek istenirse “/etc/network/interfaces” dosyasına gerekli bilgileri girmeliyiz.
Örnek:

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.10
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Yorum yapın