Home » Linux » Linux Sistemlerde Ssh Serverın kurulumu

Linux Sistemlerde Ssh Serverın kurulumu

Bu yazımız linux sistemlerde ssh serverın kurulumu ve yapılandırması hakkında olacak.
Linux sistemlerde ssh serverın kurulumu için

sudo apt-get install openssh-server

Kurulum hatasız bir şekilde sonuçlandıktan sonra “/etc/ssh/sshd_config” dosyasında gerekli ayarlamaları yapıyoruz.
ssh serverın dinleme yapacağı port varsayılanda 22 istersek bunu config dosyasındaki port parametresini kullanarak değiştirebiliriz.
ssh serverı default olarak root ile bağlanmaya izin vermiyor, eğer ssh servera root olarak bağlanacaksak PermitRootLogin parametresini değiştirmeliyiz.
Sistemimizde iki adet ağ birimi varsa ve bunlardan birinden bağlantı kabul edilmesini istiyorsanız.
ListenAddress parametresine dinleme yaapacak ağ biriminin ip adresini girin.
Örnek bir config dosyası:

Port 422
PermitRootLogin yes
ListenAddress 10.0.0.10

Yorum yapın