Home » Genel » Wazuh Nedir? Wazuh Kurulumu Nasıl Yapılır?

Wazuh Nedir? Wazuh Kurulumu Nasıl Yapılır?

Wazuh nedir?

Wazuh, ölçeklenebilir, multi platformu, açık kaynaklı bir host-tabanlı intrusion detection (HIDS) sistemidir. Güçlü bir korelasyon ve analiz motoru olan OSSEC’in bir forku olarak doğmuştur. Elastic Stack ve OpenSCAP ile entegre edilerek daha kapsamlı bir çözüm haline gelmiştir. Wazuh, Log analizi, dosya bütünlüğü denetimi (file integrity checking), Windows kayıt defteri izleme (Windows registry monitoring), rootkit tespiti, gerçek zamanlı uyarı ve aktif response yapısına sahip olmakla birlikte Linux, OpenBSD, FreeBSD, dahil olmak üzere MacOS, Solaris ve Windows gibi çoğu işletim sistemlerinde çalışmaktadır.

Wazuh nasıl kurulur?

Wazuh kurulumu için aşağıdaki scriptten yararlanabiliriz.

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.3/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a

Kurulum aşamalarında ekranı takip ederseniz kurulumu sorunsuz halletmiş olursunuz.

Pardus da kurulum yapmak için repoya aşağıdaki satırı ekleyelim.

deb [trusted=yes] https://updates.atomicorp.com/channels/atomic/debian bullseye/amd64/

Pardus da kurulum yaparken ilk önce wazuh agent i kurup daha sonra wazuh server ı kurmamız gerekiyor.

Kurulum bittikten sonra size admin şifresini verecektir. Not almayı unutmayın.

Wazuh mail atma işlemi

Wazuh alert oluşturduğunda mail atmasını istiyorsak sendmail gibi bir smtp relay kurmalıyız. Sendmail kurulumunu yaptıktan sonra postfix conf dosyasına aşağıdaki ayarları eklemelisiniz.

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs 
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination 
myhostname = localhost 
relayhost = [smtp.yandex.com.tr]:587 
smtp_use_tls = yes 
compatibility_level = 2 
mydestination = pardus.localdomain, localhost.localdomain, localhost 
mynetworks = 127.0.0.1/32 10.0.16.32/32 [::1]/128 [fe80::8e89:a5ff:fe20:3446]/128 
mailbox_size_limit = 0 
recipient_delimiter = + 
inet_interfaces = all 
inet_protocols = all 
smtp_sasl_auth_enable=yes 
smtp_sasl_security_options = noanonymous 
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl/sasl_passwd 
smtp_tls_security_level = encrypt 
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/private/yandex.crt

Aşağıdaki komut ile yandex mailin sertifika bilgilerini kayıt edebilirsiniz.

openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect smtp.yandex.com.tr:25

Yandex üzerinden mail atabilmek için mail adresimizi ve şifremizi bir dosyaya kayıt ediyoruz. Yandex mail şifresi için mailinize giriş yaptıktan sonra ayarlardan uygulama şifresi oluşturup onu ayar dosyasına yazmalısınız.

/etc/postfix/sasl/sasl_passwd
[smtp.yandex.com.tr]:587 [email protected]:sifrenerdeburda
#Şifreyi kayıt ettikten sonra aşağıdaki komutları çalıştıralım.
postmap /etc/postfix/sasl/sasl_passwd
sudo chown root:root /etc/postfix/sasl/sasl_passwd /etc/postfix/sasl/sasl_passwd.db
sudo chmod 0600 /etc/postfix/sasl/sasl_passwd /etc/postfix/sasl/sasl_passwd.db

Ayarlarımız bitti. Wazuh üzerinden mail atmak için wazuh conf dosyasında bulunan mail_to ve mail_from alanlarını dolduruyoruz. Daha sonra Wazuh hangi oluşturduğu alert de mail atmasını istiyorsak onun numarasını yazıyoruz.

“Wazuh Nedir? Wazuh Kurulumu Nasıl Yapılır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın