Kategori arşivi: Kendime Not

Windows search servisini yeniden kurmak

Windows search servisini yeniden kurmanız gerekiyor.Fakat windows search servisi windows özellik aç kapat da görünmüyor.
Nasıl yeniden kurulum yapacaksınız?
Powershell i yönetici olarak açalım.
Windows search servisini kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

Dism /Online /Disable-Feature  /FeatureName:SearchEngine-Client-Package

Tekrar aktif etmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

Dism /Online /Enable-Feature  /FeatureName:SearchEngine-Client-Package

Let’s Encrypt Free ssl sertifika kurulumu

Merhaba arkadaşlar.
Bugün sizlere let’s encrypt free ssl nasıl kurulur.Nasıl otomatik yenileme yapılır onu anlatacağim.
Elimizde bulunan sunucuya ssh ile bağlanıyoruz.
Sunucumuzda git kurulu değilse git i sunucumuza kuruyoruz.
Let’s encrypt GitHub deposundan klon oluşturuyoruz.

sudo git clone https://github.com/certbot/certbot /opt/letsencrypt(Siz kendinizin kullanmak istediği yolu yazabilirisiniz.)

Klon oluşturduktan sonra klon oluşturduğumuz dizine geçiyoruz.

cd /opt/letsencrypt

Kurulum için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

./certbot-auto certonly --standalone

küçük bir yükleme yapacak sonra size mail adresinizi ve ssl oluşturmak istediğiniz site adresini soruyor.Buraya kullanmak istediğiniz alan adını yazın.
Örnek

example.com, www.example.com

Oluşturulan keyleri

/etc/letsencrypt/live/domain ismi/

dizininin altına oluşturuyor.
Daha sonra kullandığınız webserver a göre ayarlarınızı yapmanız gerekiyor.
Örnek olarak nginx de şu şekilde yapılır.

server {
 #http ye geln istekleri https e yönlendiriyoruz.
       listen 80;
        server_name example.com www.example.com;
        return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
        listen 443 ssl;
        server_name example.com www.example.com;

        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
        ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_prefer_server_ciphers on;
        ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH';

        root /var/www/example.com;
        index index.php;
#
       location / {
                try_files $uri /index.php;
        }

        location ~ /.well-known{
                allow all;
        }

        location ~ \.php$ {
                try_files $uri =404;
                fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
                fastcgi_index index.php;
                fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                include fastcgi_params;

        }
}

Ayarlarımızı yaptıktan sonra webserver restart ediyoruz.
Sitemize tekrar giriş yaptığımızda https ile bağlantı yaptığımızı göreceksiniz.
Gelelim ssl sertifikasının yenilenme ayarlarının yapılmasına.
web serverimizda location izni veriyoruz.

location ~ /.well-known{
                allow all;
        }

Aşağıdaki kodu kullanarak ayar dosyasının örneğini kopyalıyoruz.

cp /opt/letsencrypt/examples/cli.ini /usr/local/etc/le-renew-webroot.ini

Daha sonra editor ile ayar dosyamızı açıyoruz.

nano /usr/local/etc/le-renew-webroot.ini

içeriği şu şekilde olmalı

rsa-key-size = 4096

email = info@example.com(buraya sizin mail adresiniz gelecek)

domains = example.com, www.example.com(Buraya sizin sertifika oluşturduğunuz domainler)

webroot-path = /var/www/example.com(Buraya websitenizin dizini gelecek)

Dizin olarak letsencrypt i indirdiğimiz dizine geçiyoruz.

cd /opt/letsencrypt/

Aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

./letsencrypt-auto certonly -a webroot --renew-by-default --config /usr/local/etc/le-renew-webroot.ini

Kontrol yapacak dosyayı curl ile indiriyoruz.

curl -L -o /usr/local/sbin/le-renew-webroot http://do.co/le-nginx-renew

Çalışma izni verelim.

chmod +x /usr/local/sbin/le-renew-webroot

Kaç gün kaldığını control etmek için indirdimiz komut dosyasını kullanacağız.

le-renew-webroot

Bunu cron la otomatik hale getirelim.

crontab -e
30 2 * * 1 le-renew-webroot >> /var/log/le-renewal.log

Cron servisini tekrar başlatıyoruz.

service cron restart

işlemimiz tamamlanmıştır.
yararlı olması dileğiyle.

GitHub temel biçimlendirme sözdizimi

Merhaba arkadaşlar.
GitHub üzerinde basit söz dizimleriyle etkili belgeler oluşturun.
Kullanabileceğiniz söz dizimleri başlıca şunlardır.

 • Headings
 • Styling text
 • Quoting text
 • Quoting code
 • Links
 • Section links
 • Relative links
 • Lists
 • Task lists
 • Mentioning users and teams
 • Referencing issues and pull requests
 • Using emoji
 • Paragraphs and line breaks
 • Ignoring Markdown formatting

 • Başlıklar(Headings):
  Başlıklarda # işareti kullanılır.# işaretinden sonra boşluk bırakıyoruz başlık olabilmesi için.# işaretini html deki h1 tag ı gibi düşünebilirsiniz.
  Bir # işareti en büyük başlık iki ## işareti bir alt başlık üç ### işareti onun bir altı diye devam eder.
  Örnek vermek gerekirse

  # Birinci başlık
  ## ikinci başlık
  ### üçüncü başlık

  Yazıları biçimlendirme(Styling text):

  Stil Söz dizimi Klavye kısayolu Örnek Çıkış
  Kalın ** ** veya __ __ command/ctrl +b **Kalın yazı örneği** Kalın yazı örneği
  italik * * veya _ _ command/ctrl +i **italik yazı örneği** italik yazı örneği
  Üstü çizili ~~ ~~ ~~çizili yazı örneği~~ çizili yazı örneği
  Kalın ve italik ** ** ve _ _ **Kalın ve _itailk_ yazı** Kalın ve itailk yazı

  Metni alıntı yapma(Quoting text):
  Metnin alıntı olduğunu göstermek için başına > işareti koyuyoruz.

  > Metin alıntısı

  | Metin alıntısı


  Kod alıntı yapma(Quoting code):
  Kod alıntısı yapmak için ` ` işareti kullanılır.
  Örnek vermek gerekirse

  Bu gün günlerden `Kod yazma` günü

  Bu gün günlerden kod yazma günü

  Satır birden fazla olacaksa

  Kod yazmak
  ````
  Sabır
  Emek
  Dikkat
  ````
  ister.

  Liste kullanımı (Lists):
  GitHub belgelerinde liste yapmak için – veya * işareti kullanılır.
  Eğer listeyi tab tuşu yaparak girintili bir şekilde yazarsanız gruplayarak yazar.

  - ekmek
  - su
  - peynir
 • ekmek
 • su
 • peynir

 • Görev listesi (Task lists):
  Görev listeleri oluşturmak için – [] işareti kullanılır.
  Tamamlanmış görev için – [x] yazın.
  Örnek

  - [x] ekmek alındı
  - [] su al
  - [] peynir al
 • ekmek alındı
 • su al
 • peynir al

 • Mention kullanma (Mentioning users and teams):
  GitHub belgelerinde mention kullanmak için @ işareti kulanmalısınız.
  Örnek

  @gitHub/ramazantufekci
  Issue ve pull isteklerine referans verme (Referencing issues and pull requests):
  Belge de referans vermek istediğiniz ıssue ve pull isteklerin numarasının başına # işareti koyuyoruz.

  Emoji kullanmak (Using emoji):
  Belgelerde emoji kullanmak için iki nokta(:emoji: ) arasına kullanmak istediğimiz emojiyi yazıyoruz.
  Örnek

  :shipit:

  Paragraf ve satır sonları (Paragraphs and line breaks):
  Satırlar arası boş bir satır bırakarak paragraf oluşturabilirsiniz.
  Örnek

  Bu bir satırdır.

  Bu ikinci satırdır.

  Escape işlemi (Ignoring Markdown formatting):
  Özel karekterlere izin vermek için başına \ işareti kullanıyoruz.

  Outlook 2007 Çince oldu düzeltme aracı

  Office 2007 güncelleme sonrası outlook programı çince oluyor.Bu sorunu gidermek için son yüklenen gülcellemeleri kaldırabilir veya sistem geri yükleme yapabilirsiniz.Başka bir yol olarak da bizim hazırladığımız düzeltme aracını kullanabilirsiniz.Düzeltme aracını aşağıdaki link ten windows sürümünüze uygun olanı indirin. Uygun bir yere rar veya zip dosyasını açın çalıştırıp onar butonuna basın.
  Windows xp için Düzeltme aracını Indirin.
  Windows 8-10 için Düzeltme aracını Indirin.
  Not :Windows 7-8-10 sürümlerinde uygulamaya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır demeniz gerekmekte.

  wordpress de wp-json özelliğinin kapatılması

  WordPress 4.7.1 sürümüyle res-api özelliğini duyurdu.Bizde güncelleme var diye wordpress i güncelledik.Fakat wordpress in 4.7.1 sürümüyle gelen rest-api de açık bulundu.Kötü niyetli kişi post id ile içeriği değiştirebiliyor.Bu yüzden rest-api yi kapatmak isteyebilirsiniz.Wordpress in bunun için bir plugini var.isterseniz wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php php dosyasını düzenleyerek kapatabilirsiniz.Bu dosya bir class __construct() yapıcı methoduna die(); eklerseniz sayfa bilgi sağlamayacaktir.Aynı işlemi wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php php dosyasında da yapabilirsiniz.Bazen güncellemek sizi korumuyor demek ki.

  Windows 8.1 ve Windows 10 da .NET Framework 3.5’i aktif etme

  Merhaba arkadaşlar bu yazı da windows 8 ve üzeri sürümlerde .Netframework nasıl aktif edilir onu anlatacağım.
  Normal yoldan(Denetim masası>program yükle kaldır>windows özelliklerini ac/kapa) kurmayı herkes bildiği için ben komut satırından nasıl kurulur onu anlatacağım.Yükleme yapacağımız bilgisayara windows 8 se, windows 8 dvd si windows 10 sa, windows 10 dvd si takıyoruz.Komut satırını administrator mode da çalıştırıyoruz.Yazacağımız komut

  DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:E\sources\sxs

  Komutu yazdık çalıştırdık gerekli kopyalamayı yaptıktan sonra kurulumu yapacaktır.
  Eğer kurulumu bu şekilde tamamlayamadıysanız.Windows settings
  Bilgisayar ayarlarını değiştiri tıklıyoruz.
  Windows recovery update
  Güncelleştirme ve kurtarma ya basıyoruz.
  windows adventage startup
  Kurtama yı tıklıyoruz.Gelen ekranda gelişmiş başlangıç yeniden başlat diyoruz.
  Önümüze sorun gider ekranı geliyor orayı tıklıyoruz.Gelen ekrandan komut istemini tıklıyoruz.
  Bilgisayar komut ekranında bizi karşılıyor burada şu komutu veriyoruz.

  DISM /Image:C:\ /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:E:\sources\sxs

  Bur da dikkat etmemiz gereken yer Image:C: yazdığımız yer bizim Windows umuzun kurulu olduğu yer.
  Source:E:\sources\sxs yazan yer ise Windows dvd mizin içindeki dosyaların yoludur.
  yararlı olması dileğiyle.

  WordPress de eklentisiz facebook share button ekleme

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere wordpress üzerinde eklenti kurmadan facebook share button nasıl eklenir onu göstereceğim.
  Wordpress de kullandığımız tema klasöründeki header.php dosyasını açıyoruz.
  Facebook share button
  Resimde görüldüğü gibi

  <div id="main" class="wrapper">

  div in altına aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz.

  <div id="fb-root"></div>
  <script>(function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

  Paylaş butonunun her yazının altında çıkması için tema klasörümüzdeki content.php dosyasını açıyoruz.

  <footer class="entry-meta">

  tag ını buluyoruz.
  Aşağıdaki kodları hemen altına yapıştırıyoruz.

  <div class="fb-share-button" data-href="<?php the_permalink();?>" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"><a class="fb-xfbml-parse-ignore" target="_blank" href="#">Paylaş</a></div>

  Not : Benim kullandığım tema twentytwelve örnek de ona göre yapılmıştır.Siz kendi temanıza göre düzenlersiniz.

  ilk verilen kodlar body tag ı içinde olmalı.

  MySQL de son satırdaki veriyi alma

  Merhaba arkadaşlar
  Bu gün MySQL de tablolarda bulunan son satırdaki veriyi nasıl alabiliriz onu anlatacağım.
  MySQL de tablolar oluştururken genelde id oluştururuz.Bu id ler benzersiz ve sırayla gidecek şekilde ayarlanır.
  Biz burdan yola çıkarak id leri büyükten küçüğe doğru sıralayacağız.Bu şekilde oluşturacağımız sorgu tablodaki son satırı getirecektir.
  Örnek kod

  SELECT * FROM `city` ORDER BY ID DESC LIMIT 1

  Yukarıdaki sorgu kodumuzla city tablosunda id değeri en yüksek bir satırı getirdik. Mysql Order by

  Limit değerini yükselterek daha çok satır elde edebiliriz.

  SELECT * FROM `city` ORDER BY ID DESC LIMIT 5

  Mysql Order By LIMIT 5
  Birde php de örnekleyelim.

  <?php
  /*
  *mysqli db connect
  *site:http://www.ramazantufekci.com
  */
  /*
  *Bağlantı Kuruluyor
  *parametreler sırasıyla host,kullanıcı ismi,şifre,database ismi
  */
  $db = new mysqli("127.0.0.1","root","şifre","world") or die("mysql bağlantısı yapılamadı !");
  //Mysql bağlantısı yapılmışsa karakter set ini ayarlıyoruz
  if(!$db->set_charset("utf8")){
      echo "karakter set i ayarlandi";
  }
  //City tablosundaki son satırı getirelim.
  $kaynak = $db->query("SELECT * FROM city ORDER BY ID DESC LIMIT 1");
  var_export($kaynak->fetch_object());
  $db->close();

  ?>

  Kodları çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç elde etmiş olacağız.
  Php Mysql Order By LIMIT
  Yararlı olması dileğyle

  C# Regedit de Outlook ayarlarını düzenleme kodu

  Selamun aleykum
  Program regedit de bulunan outlook profilinde verdiğiniz değerlere göre değişiklik yapar.
  Geliştirilmeye açık olduğundan programın açık kaynak koduna Buradan erişebilirsiniz.
  Outlook un versiyona göre regedit kayıtları farklı yerlerdedir.
  Outlook 2007 için alttaki yoldayken.

  HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Windows Messaging Subsystem\\Profiles\\Outlook\\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676

  Outlook 2013 için ise alttaki yoldadır.

  HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\15.0\\Outlook\\Profiles\\Outlook\\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676

  Programı geliştirirken bunlara dikkat ettiğiniz taktirde sorun yaşamazsınız.
  Örnek kod da outlook 2007 ve outlook 2013 için office365 ayarları yapmak için ayarlanmıştır.
  yararlı olması dileğiyle

  C# Jdownloaderın folder watch eklentisi için örnek kod

  Merhabalar Bu gün c# la jdownloaderin folder watch eklentisi için nasıl otomatik dosyalar oluşturabiliriz onu göstermeye çalışacağım.Projenin kodları GitHub adresinde.jdfolder
  Örnek uygulamamız verilen youtube kanalının video linklerini çekip jdownloader a indirmesi için ekler.