Home » Kendime Not » Mysql kullanıcı oluşturma

Mysql kullanıcı oluşturma

Mysql de kullanıcı nasıl oluşturulur?

Mysql de oluşturulan veritabanları için aynı kullanıcı isimlerini kullanmak doğru olmaz.
Bu yüzden her veritabanı için kullanıcı oluşturmamız gerekiyor.Mysql de kullanıcı oluşturmak için
CREATE USER 'yenikullanıcı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'şifre';
Kullanıcı oluşturulduğunda herhangi bir izne sahip olmuyor,bu yüzden kullanıcıya yetki verelim.
GRANT ALL PRIVILEGES ON izinverilecekveritabanı . * TO 'yenikullanıcı'@'localhost';
Kullanıcıya ALL kısmını değiştirerek sadece select veya ınsert iznide verebilirsiniz.
iznin geçerli olabilmesi için
FLUSH PRIVILEGES;

Mysql kullanıcı izinleri

  • ALL PRIVILEGES – seçilen veritabanında tüm yetkilere sahip olur.(veritabanı seçilmezse genel için yetkili olur.)
  • CREATE – tablo veya veritabanı oluşturabilir.
  • DROP – tablo veya veritabanını silebilir.
  • DELETE – tablodaki satırları silebilir.
  • INSERT – tabloya satır ekleyebilir.
  • SELECT – tablodaki verileri listeleyebilir.
  • UPDATE – tabloda bulunan satırları güncelleyebilir.

Mysql de kullanıcıya verilen izni kaldırma

REVOKE kaldırılacak_izin ON veritabanı_ismi.tablo_ismi FROM 'kullanıcı'@'localhost';

Mysql de kullanıcıya verilen izinleri listeleme

SHOW GRANTS FOR 'kullanıcı'@'localhost';

Mysql de kullanıcıyı silme

DROP USER 'kullanıcı'@'localhost';

Mysql de uzak bağlantı için izin verme

GRANT ALL ON *.* TO 'kullanıcı'@ 'XX.XXX.XX.XXX' IDENTIFIED BY 'kullanıcı şifresi';
mysql uzak bağlantı izni vermek için bağlanacak bilgisayarın ip adresini yazıyoruz.
ip adresi yerine ‘%’ işareti konulursa gelen tüm bağlantıları kabul eder.
her izin komutu girdiğimizde geçerli olabilmesi için
FLUSH PRIVILEGES;
komutunu girmeliyiz.

“Mysql kullanıcı oluşturma” üzerine bir yorum

Yorum yapın