Windows da bilinmesi gereken komutlar

Bilgisayar ismini gösterir.

hostname

Bilgisayar kullanıcısının ismini bilgisayar ismiyle beraber verir.

whoami

Komut satırında ekrana kullanıcı ismini yazar.

echo %USERNAME%

Bilgisayar da oluşturulmuş kullanıcı isimlerini döndürür.

net users

Geçerli kullanıcı hakkında bilgiler verir.(Hangi gruba üye vb.)

net user %USERNAME%

Bilgisayar da bulunan sürücü isimlerini döndürür.

fsutil fsinfo drives

Komut satırında çalıştırıldığında bilgisayar da tanımlı olan path leri döndürür.

echo %PATH%

Çalışan işlemler hakkında bilgi verir

tasklist /SVC

Bilgisayar da bulunan network kartlarıyla ilgili detaylı bilgi verir.

ipconfig /all

Bilgisayar daki paylaşımları gösterir.

net share

Bilgisayar daki arp tablosunu gösterir.

arp -a

Bilgisayarın ağ geçidini gösterir.

route print

Bilgisayar daki bağlantılarla ilgili bilgi verir.(Hangi port dinleniyor vb.)

netstat -nao

Güvenlik duvarıyla ilgili bilgileri döndürür.

netsh firewall show state

Güvenlik duvarındaki yapılandırılmış ayarları döndürür.

netsh firewall show config

Bilgisayar daki zamanlanmış görevleri döndürür.

schtasks /query /fo LIST /v

Bilgisayar da çalışan servisleri gösterir.

net start

Dizinlerde arama yapar.(Alttaki komut sistemde bulunan outlook pst dosyasını arar.)

dir /s *.pst

Bilgisayar da bulunan servislerle ilgili bilgileri döndürür.Parametreleriyle beraber.

wmic service get name,displayname,pathname,startmode

Yorum yapın