Home » Windows Server » Windows da bilinmesi gereken komutlar

Windows da bilinmesi gereken komutlar

Bilgisayar ismini gösterir.
hostname

Bilgisayar kullanıcısının ismini bilgisayar ismiyle beraber verir.
whoami

Komut satırında ekrana kullanıcı ismini yazar.
echo %USERNAME%

Bilgisayar da oluşturulmuş kullanıcı isimlerini döndürür.
net users

Geçerli kullanıcı hakkında bilgiler verir.(Hangi gruba üye vb.)
net user %USERNAME%

Bilgisayar da bulunan sürücü isimlerini döndürür.
fsutil fsinfo drives

Komut satırında çalıştırıldığında bilgisayar da tanımlı olan path leri döndürür.
echo %PATH%

Çalışan işlemler hakkında bilgi verir
tasklist /SVC

Bilgisayar da bulunan network kartlarıyla ilgili detaylı bilgi verir.
ipconfig /all

Bilgisayar daki paylaşımları gösterir.
net share

Bilgisayar daki arp tablosunu gösterir.
arp -a

Bilgisayarın ağ geçidini gösterir.
route print

Bilgisayar daki bağlantılarla ilgili bilgi verir.(Hangi port dinleniyor vb.)
netstat -nao

Güvenlik duvarıyla ilgili bilgileri döndürür.
netsh firewall show state

Güvenlik duvarındaki yapılandırılmış ayarları döndürür.
netsh firewall show config

Bilgisayar daki zamanlanmış görevleri döndürür.
schtasks /query /fo LIST /v

Bilgisayar da çalışan servisleri gösterir.
net start

Dizinlerde arama yapar.(Alttaki komut sistemde bulunan outlook pst dosyasını arar.)
dir /s *.pst

Bilgisayar da bulunan servislerle ilgili bilgileri döndürür.Parametreleriyle beraber.
wmic service get name,displayname,pathname,startmode

Yorum yapın