Kategori arşivi: Windows Server

Windows server yenilikleri ve hakkındaki herşey

Windows da bilinmesi gereken komutlar

Bilgisayar ismini gösterir.

hostname

Bilgisayar kullanıcısının ismini bilgisayar ismiyle beraber verir.

whoami

Komut satırında ekrana kullanıcı ismini yazar.

echo %USERNAME%

Bilgisayar da oluşturulmuş kullanıcı isimlerini döndürür.

net users

Geçerli kullanıcı hakkında bilgiler verir.(Hangi gruba üye vb.)

net user %USERNAME%

Bilgisayar da bulunan sürücü isimlerini döndürür.

fsutil fsinfo drives

Komut satırında çalıştırıldığında bilgisayar da tanımlı olan path leri döndürür.

echo %PATH%

Çalışan işlemler hakkında bilgi verir

tasklist /SVC

Bilgisayar da bulunan network kartlarıyla ilgili detaylı bilgi verir.

ipconfig /all

Bilgisayar daki paylaşımları gösterir.

net share

Bilgisayar daki arp tablosunu gösterir.

arp -a

Bilgisayarın ağ geçidini gösterir.

route print

Bilgisayar daki bağlantılarla ilgili bilgi verir.(Hangi port dinleniyor vb.)

netstat -nao

Güvenlik duvarıyla ilgili bilgileri döndürür.

netsh firewall show state

Güvenlik duvarındaki yapılandırılmış ayarları döndürür.

netsh firewall show config

Bilgisayar daki zamanlanmış görevleri döndürür.

schtasks /query /fo LIST /v

Bilgisayar da çalışan servisleri gösterir.

net start

Dizinlerde arama yapar.(Alttaki komut sistemde bulunan outlook pst dosyasını arar.)

dir /s *.pst

Bilgisayar da bulunan servislerle ilgili bilgileri döndürür.Parametreleriyle beraber.

wmic service get name,displayname,pathname,startmode

Windows da port yönlendirme

Merhaba arkadaşlar bu yazı da size windows işletim sistemlerinde port yönlendirme nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım.
Windows işletim sistemlerinde port yönlendirmesi

netsh interface portproxy

komutuyla yapılıyor.
Yönlendirme eklemek için

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=yönlendirilecek port listenaddress=istek alacak makinenin ip adresi connectport=yönlenilen port connectaddress= yönlendirilen ip adresi

Örnek vermek gerekirse bizim elimizde windows işletim sistemi yüklü makineyle kali yüklü iki makine olsun.
Windows işletim sistemi yüklü makinenin 80 portunu kali yüklü makinenin 80 portuna yönlendirelim.

Windows işleitm sistemi yüklü makinenin ip adresi = 10.0.5.71
kali yüklü makinenin ip adresi = 10.0.5.32

Buna göre yönlendirme komutu aşağıdaki gibi olacaktır.

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=80 listenaddress=10.0.5.71 connectport=80 connectaddress=10.0.5.32

Komutu verdiğimizde windows yüklü makinenin 80 portu kali yüklü makinenin 80 portuna yönlendirilir.
Yapılan yönlendirmeleri görebilmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

netsh interface portproxy show all

Yapılan ayarları sıfırlamak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

netsh interface portproxy reset

Sadece yaptığımız ayarı sileceksek aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

netsh interface portproxy delete listenport=80 listenaddress=10.0.5.71

Konumuzu bir videoyla taçlandıralim.
Yararlı olması dileğiyle…