Home » Office365 » Mailbox audit log aktif etme

Mailbox audit log aktif etme

Office365 de hem güvenlik skorunu yükseltmek hemde kullanıcıların hareketlerini loglamak için audit logu aktif etmeliyiz.
Bunu powersell i yönetici olarak başlattıktan sonra aşağıdaki kodlar ile yapabiliriz.

$girisBilgi = Get-Credential
#Burada Exchange remote powershell service bağlantı yapıyoruz.
$oturum = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $girisBilgi -Authentication Basic -AllowRedirection
#oturumu import et
Import-PSSession $oturum
#Herkes için audit log u aktif eder.
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "SharedMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "RoomMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "DiscoveryMailbox"} | Set-Mailbox -AuditEnabled $true -AuditLogAgeLimit 180 -AuditAdmin Update, MoveToDeletedItems, SoftDelete, HardDelete, SendAs, SendOnBehalf, Create, UpdateFolderPermission -AuditDelegate Update, SoftDelete, HardDelete, SendAs, Create, UpdateFolderPermissions, MoveToDeletedItems, SendOnBehalf -AuditOwner UpdateFolderPermission, MailboxLogin, Create, SoftDelete, HardDelete, Update, MoveToDeletedItems
#Kontrol etmek için.
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select Name, AuditEnabled, AuditLogAgeLimit | Out-Gridview

Yorum yapın