Active Directory User report

Powershell ile active directory den kullanıcı ile ilgili bilgilere ulaşmak için

Get-ADUser

komutu kullanılır.
Bir örnek vermek gerekirse

Get-ADUser -Server DC.local -Filter *

komutu active directory de bulunan kullanıcıları listeler.
Bu komutu kullanarak kullanıcıların en son ne zaman login olduğu şifresini ne zaman değiştirdiği gibi bilgileri alarak bulunduğu dizine csv dosyası olarak kaydeden script örneği.

Yorum yapın