Php mysql_fetch_object kullanımı

Merhaba bu yazıda php mysql_fetch_object methodunun kullanımı ile ilgili küçük bir örnek yapacağız. <?php //mysql veri bağlantımızı yapıyoruz. $con=mysql_connect(“localhost”,”root”,”root”) or die(“mysql baglanti yok”); //kullanacagimiz database yi seciyoruz. $db=mysql_select_db(“ramazan”,$con) or die(“veri tabani secilemedi.”); //get ile gelen veriyi değişkene atiyoruz. $deneme=$_GET[‘isim’]; /*get bos gelirse veri tabanina veri eklememesi için if koşulunu kullaniyoruz. */ if(!empty($deneme)){  mysql_query(“insert into user(deger) … Devamını oku