Kategori arşivi: github

Github la ilgili yazılar

Github Signing commits GPG kullanımı

Github da yapılan değişikliklerin doğrulanması
Github da yapilan değişiklikler commit edildiğinde verified olarak görünmez.
Verified olarak görünmesi için github hesabimiza şunları eklemiz gerekmekte

 • Gpg key
 • Ben bu yazıda github hesabımıza nasıl gpg key ekleyeceğimiz anlatmaya çalışacağım.
  ilk olarak windows işletim sistemi kullanıyorsak bilgisayarımıza gpg4win uygulamamızı kurmamız lazım.
  Bu programı kurduğumuz da hem gui olarak hemde komut olarak gpg key oluşturabiliyoruz.
  Yazımızın devamına video ile devam edelim.
  Kullanılan kodlar:

  git config --global commit.gpgsign true
  git config --global user.signingkey 19BCE90830430D5A
  git config --global gpg.program "C:\Program Files (x86)\GnuPG\bin\gpg.exe"

  gpg4win uygulaması ile komut satırından key oluşturmak için:

  gpg --full-generate-key
  gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
  gpg --armor --export key id

  GitHub temel biçimlendirme sözdizimi

  Merhaba arkadaşlar.
  GitHub üzerinde basit söz dizimleriyle etkili belgeler oluşturun.
  Kullanabileceğiniz söz dizimleri başlıca şunlardır.

 • Headings
 • Styling text
 • Quoting text
 • Quoting code
 • Links
 • Section links
 • Relative links
 • Lists
 • Task lists
 • Mentioning users and teams
 • Referencing issues and pull requests
 • Using emoji
 • Paragraphs and line breaks
 • Ignoring Markdown formatting

 • Başlıklar(Headings):
  Başlıklarda # işareti kullanılır.# işaretinden sonra boşluk bırakıyoruz başlık olabilmesi için.# işaretini html deki h1 tag ı gibi düşünebilirsiniz.
  Bir # işareti en büyük başlık iki ## işareti bir alt başlık üç ### işareti onun bir altı diye devam eder.
  Örnek vermek gerekirse

  # Birinci başlık
  ## ikinci başlık
  ### üçüncü başlık

  Yazıları biçimlendirme(Styling text):

  Stil Söz dizimi Klavye kısayolu Örnek Çıkış
  Kalın ** ** veya __ __ command/ctrl +b **Kalın yazı örneği** Kalın yazı örneği
  italik * * veya _ _ command/ctrl +i **italik yazı örneği** italik yazı örneği
  Üstü çizili ~~ ~~ ~~çizili yazı örneği~~ çizili yazı örneği
  Kalın ve italik ** ** ve _ _ **Kalın ve _itailk_ yazı** Kalın ve itailk yazı

  Metni alıntı yapma(Quoting text):
  Metnin alıntı olduğunu göstermek için başına > işareti koyuyoruz.

  > Metin alıntısı

  | Metin alıntısı


  Kod alıntı yapma(Quoting code):
  Kod alıntısı yapmak için ` ` işareti kullanılır.
  Örnek vermek gerekirse

  Bu gün günlerden `Kod yazma` günü

  Bu gün günlerden kod yazma günü

  Satır birden fazla olacaksa

  Kod yazmak
  ````
  Sabır
  Emek
  Dikkat
  ````
  ister.

  Liste kullanımı (Lists):
  GitHub belgelerinde liste yapmak için – veya * işareti kullanılır.
  Eğer listeyi tab tuşu yaparak girintili bir şekilde yazarsanız gruplayarak yazar.

  - ekmek
  - su
  - peynir
 • ekmek
 • su
 • peynir

 • Görev listesi (Task lists):
  Görev listeleri oluşturmak için – [] işareti kullanılır.
  Tamamlanmış görev için – [x] yazın.
  Örnek

  - [x] ekmek alındı
  - [] su al
  - [] peynir al
 • ekmek alındı
 • su al
 • peynir al

 • Mention kullanma (Mentioning users and teams):
  GitHub belgelerinde mention kullanmak için @ işareti kulanmalısınız.
  Örnek

  @gitHub/ramazantufekci
  Issue ve pull isteklerine referans verme (Referencing issues and pull requests):
  Belge de referans vermek istediğiniz ıssue ve pull isteklerin numarasının başına # işareti koyuyoruz.

  Emoji kullanmak (Using emoji):
  Belgelerde emoji kullanmak için iki nokta(:emoji: ) arasına kullanmak istediğimiz emojiyi yazıyoruz.
  Örnek

  :shipit:

  Paragraf ve satır sonları (Paragraphs and line breaks):
  Satırlar arası boş bir satır bırakarak paragraf oluşturabilirsiniz.
  Örnek

  Bu bir satırdır.

  Bu ikinci satırdır.

  Escape işlemi (Ignoring Markdown formatting):
  Özel karekterlere izin vermek için başına \ işareti kullanıyoruz.