Windows da port yönlendirme

Merhaba arkadaşlar bu yazı da size windows işletim sistemlerinde port yönlendirme nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım.
Windows işletim sistemlerinde port yönlendirmesi

netsh interface portproxy

komutuyla yapılıyor.
Yönlendirme eklemek için

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=yönlendirilecek port listenaddress=istek alacak makinenin ip adresi connectport=yönlenilen port connectaddress= yönlendirilen ip adresi

Örnek vermek gerekirse bizim elimizde windows işletim sistemi yüklü makineyle kali yüklü iki makine olsun.
Windows işletim sistemi yüklü makinenin 80 portunu kali yüklü makinenin 80 portuna yönlendirelim.

Windows işleitm sistemi yüklü makinenin ip adresi = 10.0.5.71
kali yüklü makinenin ip adresi = 10.0.5.32

Buna göre yönlendirme komutu aşağıdaki gibi olacaktır.

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=80 listenaddress=10.0.5.71 connectport=80 connectaddress=10.0.5.32

Komutu verdiğimizde windows yüklü makinenin 80 portu kali yüklü makinenin 80 portuna yönlendirilir.
Yapılan yönlendirmeleri görebilmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

netsh interface portproxy show all

Yapılan ayarları sıfırlamak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

netsh interface portproxy reset

Sadece yaptığımız ayarı sileceksek aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

netsh interface portproxy delete listenport=80 listenaddress=10.0.5.71

Konumuzu bir videoyla taçlandıralim.
Yararlı olması dileğiyle…

MySQL de son satırdaki veriyi alma

Merhaba arkadaşlar
Bu gün MySQL de tablolarda bulunan son satırdaki veriyi nasıl alabiliriz onu anlatacağım.
MySQL de tablolar oluştururken genelde id oluştururuz.Bu id ler benzersiz ve sırayla gidecek şekilde ayarlanır.
Biz burdan yola çıkarak id leri büyükten küçüğe doğru sıralayacağız.Bu şekilde oluşturacağımız sorgu tablodaki son satırı getirecektir.
Örnek kod

SELECT * FROM `city` ORDER BY ID DESC LIMIT 1

Yukarıdaki sorgu kodumuzla city tablosunda id değeri en yüksek bir satırı getirdik. Mysql Order by

Limit değerini yükselterek daha çok satır elde edebiliriz.

SELECT * FROM `city` ORDER BY ID DESC LIMIT 5

Mysql Order By LIMIT 5
Birde php de örnekleyelim.

<?php
/*
*mysqli db connect
*site:http://www.ramazantufekci.com
*/
/*
*Bağlantı Kuruluyor
*parametreler sırasıyla host,kullanıcı ismi,şifre,database ismi
*/
$db = new mysqli("127.0.0.1","root","şifre","world") or die("mysql bağlantısı yapılamadı !");
//Mysql bağlantısı yapılmışsa karakter set ini ayarlıyoruz
if(!$db->set_charset("utf8")){
    echo "karakter set i ayarlandi";
}
//City tablosundaki son satırı getirelim.
$kaynak = $db->query("SELECT * FROM city ORDER BY ID DESC LIMIT 1");
var_export($kaynak->fetch_object());
$db->close();

?>

Kodları çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç elde etmiş olacağız.
Php Mysql Order By LIMIT
Yararlı olması dileğyle

Mysqli bağlantı örneği

Merhaba arkadaşlar
Bu yazı da sizlere php de mysqli sınıfını kullanarak MySQL database server a bağlantı nasıl yapılır onun örneklemesini göstereceğim.
Örnek kodlar.

<?php
/*
*mysqli db connect example
*site:http://www.ramazantufekci.com
*/
/*
*Bağlantı Kuruluyor
*parametreler sırasıyla host,kullanıcı ismi,şifre,database ismi
*/
$db = new mysqli("127.0.0.1","root","sifre","database") or die("mysql bağlantısı yapılamadı !");
//Mysql bağlantısı yapılmışsa karakter set ini ayarlıyoruz
if(!$db->set_charset("utf8")){
    echo "karakter set i ayarlandi";
}
//Deneme sorgusu cekelim
$kaynak = $db->query("SELECT * FROM deneme");
var_export($kaynak);
$db->close();

?>

Symfony kurulumu

Merhaba bu yazımızda symfony framework ünün nasıl kurulacağını anlatmaya çalışacağım.
Symfony kurulumu için windows ortamında bilgisayarınıza php kurulu olması gerekiyor.Proje oluşturacağınız dizinde konsol ekranını açıyoruz ve aşağıdaki komutu konsol ekranına giriyoruz.

php -r "file_put_contents('symfony', file_get_contents('https://symfony.com/installer'));"

Kodu çalıştırdıktan sonra dizinde symfony diye bir dosya oluşuyor.symfony command file
Komut dosyasını kapatmadan oluşturacağımız proje ismini ekleyerek aşağıdaki komutu veriyoruz.

php symfony new RDtest

Kodu çalıştırdığımızda dizinde vermiş olduğumuz proje ismiyle bir klasör oluşturup symfony framewok ünü içine kuruyor resimde de görüldüğü gibi.
smyfony project folder
Komut satırında da bilgilendirdiği gibi oluşturduğumuz projenin testini yapalım.
symfony console test
Testimizi yaptık sağlıklı bir şekilde çalışıyor bir daha ki yazına görüşmek üzere

C# Regedit de Outlook ayarlarını düzenleme kodu

Selamun aleykum
Program regedit de bulunan outlook profilinde verdiğiniz değerlere göre değişiklik yapar.
Geliştirilmeye açık olduğundan programın açık kaynak koduna Buradan erişebilirsiniz.
Outlook un versiyona göre regedit kayıtları farklı yerlerdedir.
Outlook 2007 için alttaki yoldayken.

HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Windows Messaging Subsystem\\Profiles\\Outlook\\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676

Outlook 2013 için ise alttaki yoldadır.

HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\15.0\\Outlook\\Profiles\\Outlook\\9375CFF0413111d3B88A00104B2A6676

Programı geliştirirken bunlara dikkat ettiğiniz taktirde sorun yaşamazsınız.
Örnek kod da outlook 2007 ve outlook 2013 için office365 ayarları yapmak için ayarlanmıştır.
yararlı olması dileğiyle

C# Jdownloaderın folder watch eklentisi için örnek kod

Merhabalar Bu gün c# la jdownloaderin folder watch eklentisi için nasıl otomatik dosyalar oluşturabiliriz onu göstermeye çalışacağım.Projenin kodları GitHub adresinde.jdfolder
Örnek uygulamamız verilen youtube kanalının video linklerini çekip jdownloader a indirmesi için ekler.

Facebook api ile albüm oluşturma

Merhaba arkadaşlar bu yazıda sizlere facebook api ile nasıl albüm oluşturulur onun örnek kodunu paylaşacağım.
Php sdk ile albüm oluşturabilmeniz için uygulamaya ‘user_photos’ iznini vermiş olmanız lazım(veya tanımlamış).
örnek kodlara geçecek olursak.

<?php
session_start();
include('src/Facebook/autoload.php');
$fb = new Facebook\Facebook([
  'app_id' => 'Uygulama idniz',
  'app_secret' => 'secret_key',
  'default_graph_version' => 'v2.2',
  ]);
$fb->setDefaultAccessToken('uygulamaya user_photos izni verilmiş access token');

$album_id=$fb->post("/me/albums", array('name'=>'Örnek','message'=>'Uygulama ile oluşturuldum.'))->getDecodedBody();
echo "Olusturulan albüm id=".$album_id;

Outlook 2013 de nk2 dosyasini import etme

Merhaba arkadaşlar bu aralar firmadaki bilgisayarlarda office uygulamalarını güncelliyoruz.
Güncellerken sorunlarla karşılaşıyoruz.Eski kurulumlarda pst dosyalarını ve nk2 dosyalarını yerlerine koyduğumuzda outlook uygulaması bunları sorun yapmadan görüyordu.
Fakat office 2013 de nk2 dosyalarını yerine koysanız bile ön tanımlı mailler outlook da çıkmıyor.
Bir kaç denemeden sonra arama motorlarına başvurdum.
Microsoft un sitesinde

outlook.exe /importnk2

diye bir kod buldum.
Office 2013 kurulu olan makineye bu komutu çalıştırdan verdiğinizde nk2 dosyasını outlook görüyor ve ön tanımlı mailler mail adreslerini yazarken ekranda çıkıyor.
Bu konu da dikkat etmeniz gereken outlook profiliyle nk2 dosyasının isimlerinin aynı olması.
Nk 2 dosyaları office 2007 ve 2010 için

C:\Users\<kullanıcı ismi>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

bu kullanılmaktadır.
office 2013 içinse

C:\Users\<kullanıcı ismi>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\RoamCache

bu yol kullanılmaktadır.klasörün içindeki *.dat uzantılı streamAutocomplete ile başlayan dosyalarda tutuluyor isimler.
sağlıçakla kalın.

outlook da ekleri toplu kaydetme

Merhaba arkadaşlar uzun uğraşlardan sonra bulduğum kodları sizinle paylaşmak istiyorum.
Aşağıdaki kodları makrodan yeni modül oluşturarak içine yapıştırın ve kaydedin.
Makroyu çalıştırdığınızda sizden ekleri nereye çıkarmak istediğinizi soracak ekleri çıkaracağı dosyayı seçmeniz yeterli
uyarıları dikkate almayın. Arkadaşa şaka olsun diye yazdım.

Option Explicit

Public Sub ExportAttachments()
    Dim objOL As Outlook.Application
    Dim objMsg As Object
    Dim objAttachments As Outlook.Attachments
    Dim objSelection As Outlook.Selection
    Dim i As Long, lngCount As Long
    Dim filesRemoved As String, fName As String, strFolder As String, saveFolder As String, savePath As String
    Dim alterEmails As Boolean, overwrite As Boolean
    Dim result
    Dim sayi As Integer
   
   
    saveFolder = BrowseForFolder("Select the folder to save attachments to.")
    If saveFolder = vbNullString Then Exit Sub
   
    result = MsgBox("Emaillerini silecegim hala benimle oynamak istiyor musun? " & vbNewLine & _
    "(Saka yaptim :) )", vbYesNo + vbQuestion)
    alterEmails = (result = vbYes)
   
    Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
    Set objSelection = objOL.ActiveExplorer.Selection
   
    For Each objMsg In objSelection
        If objMsg.Class = olMail Then
            Set objAttachments = objMsg.Attachments
            lngCount = objAttachments.Count
            If lngCount > 0 Then
                filesRemoved = ""
                For i = lngCount To 1 Step -1
                    fName = objAttachments.Item(i).FileName
                    savePath = saveFolder & "" & fName
                    overwrite = False
                    While Dir(savePath) <> vbNullString And Not overwrite
                        sayi = Rnd(10000)
                       
                       
                       
                        Dim newFName As String
                        newFName = CStr(sayi) + fName
                        If newFName = vbNullString Then GoTo skipfile
                        If newFName = fName Then overwrite = True Else fName = newFName
                        savePath = saveFolder & "" & fName
                    Wend
                   
                    objAttachments.Item(i).SaveAsFile savePath
                   
               
skipfile:
                Next i
               
                If alterEmails Then
                    filesRemoved = "<b>Ramazan Burdaydı :)</b>: " & filesRemoved & "<br><br>"
                   
                    Dim objDoc As Object
                    Dim objInsp As Outlook.Inspector
                    Set objInsp = objMsg.GetInspector
                    Set objDoc = objInsp.WordEditor

                    objMsg.HTMLBody = filesRemoved + objMsg.HTMLBody
                    objMsg.Save
                End If
            End If
        End If
    Next
   
ExitSub:
    Set objAttachments = Nothing
    Set objMsg = Nothing
    Set objSelection = Nothing
    Set objOL = Nothing
End Sub

Function formatSize(size As Long) As String
    Dim val As Double, newVal As Double
    Dim unit As String
   
    val = size
    unit = "bytes"
   
    newVal = Round(val / 1024, 1)
    If newVal > 0 Then
        val = newVal
        unit = "KB"
    End If
    newVal = Round(val / 1024, 1)
    If newVal > 0 Then
        val = newVal
        unit = "MB"
    End If
    newVal = Round(val / 1024, 1)
    If newVal > 0 Then
        val = newVal
        unit = "GB"
    End If
   
    formatSize = val & " " & unit
End Function

'Function purpose:  To Browser for a user selected folder.
'If the "OpenAt" path is provided, open the browser at that directory
'NOTE:  If invalid, it will open at the Desktop level
Function BrowseForFolder(Optional Prompt As String, Optional OpenAt As Variant) As String
    Dim ShellApp As Object
    Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, Prompt, 0, OpenAt)

    On Error Resume Next
    BrowseForFolder = ShellApp.self.Path
    On Error GoTo 0
    Set ShellApp = Nothing
     
    'Check for invalid or non-entries and send to the Invalid error handler if found
    'Valid selections can begin L: (where L is a letter) or \\ (as in \\servername\sharename.  All others are invalid
    Select Case Mid(BrowseForFolder, 2, 1)
        Case Is = ":": If Left(BrowseForFolder, 1) = ":" Then GoTo Invalid
        Case Is = "": If Not Left(BrowseForFolder, 1) = "" Then GoTo Invalid
        Case Else: GoTo Invalid
    End Select
     
    Exit Function
Invalid:
     'If it was determined that the selection was invalid, set to False
    BrowseForFolder = vbNullString
End Function

Function BrowseForFile(Optional Prompt As String, Optional OpenAt As Variant) As String
    Dim ShellApp As Object
    Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, Prompt, 16 + 16384, OpenAt)
   
    On Error Resume Next
    BrowseForFile = ShellApp.self.Path
    On Error GoTo 0
    Set ShellApp = Nothing
     
    'Check for invalid or non-entries and send to the Invalid error handler if found
    'Valid selections can begin L: (where L is a letter) or \\ (as in \\servername\sharename.  All others are invalid
    Select Case Mid(BrowseForFolder, 2, 1)
        Case Is = ":": If Left(BrowseForFolder, 1) = ":" Then GoTo Invalid
        Case Is = "": If Not Left(BrowseForFolder, 1) = "" Then GoTo Invalid
        Case Else: GoTo Invalid
    End Select
     
    Exit Function
Invalid:
     'If it was determined that the selection was invalid, set to False
    BrowseForFile = vbNullString
End Function