Aylık arşivler: Ekim 2016

WordPress de eklentisiz facebook share button ekleme

Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere wordpress üzerinde eklenti kurmadan facebook share button nasıl eklenir onu göstereceğim.
Wordpress de kullandığımız tema klasöründeki header.php dosyasını açıyoruz.
Facebook share button
Resimde görüldüğü gibi

<div id="main" class="wrapper">

div in altına aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz.

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Paylaş butonunun her yazının altında çıkması için tema klasörümüzdeki content.php dosyasını açıyoruz.

<footer class="entry-meta">

tag ını buluyoruz.
Aşağıdaki kodları hemen altına yapıştırıyoruz.

<div class="fb-share-button" data-href="<?php the_permalink();?>" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"><a class="fb-xfbml-parse-ignore" target="_blank" href="#">Paylaş</a></div>

Not : Benim kullandığım tema twentytwelve örnek de ona göre yapılmıştır.Siz kendi temanıza göre düzenlersiniz.

ilk verilen kodlar body tag ı içinde olmalı.

Windows da bilinmesi gereken komutlar

Bilgisayar ismini gösterir.

hostname

Bilgisayar kullanıcısının ismini bilgisayar ismiyle beraber verir.

whoami

Komut satırında ekrana kullanıcı ismini yazar.

echo %USERNAME%

Bilgisayar da oluşturulmuş kullanıcı isimlerini döndürür.

net users

Geçerli kullanıcı hakkında bilgiler verir.(Hangi gruba üye vb.)

net user %USERNAME%

Bilgisayar da bulunan sürücü isimlerini döndürür.

fsutil fsinfo drives

Komut satırında çalıştırıldığında bilgisayar da tanımlı olan path leri döndürür.

echo %PATH%

Çalışan işlemler hakkında bilgi verir

tasklist /SVC

Bilgisayar da bulunan network kartlarıyla ilgili detaylı bilgi verir.

ipconfig /all

Bilgisayar daki paylaşımları gösterir.

net share

Bilgisayar daki arp tablosunu gösterir.

arp -a

Bilgisayarın ağ geçidini gösterir.

route print

Bilgisayar daki bağlantılarla ilgili bilgi verir.(Hangi port dinleniyor vb.)

netstat -nao

Güvenlik duvarıyla ilgili bilgileri döndürür.

netsh firewall show state

Güvenlik duvarındaki yapılandırılmış ayarları döndürür.

netsh firewall show config

Bilgisayar daki zamanlanmış görevleri döndürür.

schtasks /query /fo LIST /v

Bilgisayar da çalışan servisleri gösterir.

net start

Dizinlerde arama yapar.(Alttaki komut sistemde bulunan outlook pst dosyasını arar.)

dir /s *.pst

Bilgisayar da bulunan servislerle ilgili bilgileri döndürür.Parametreleriyle beraber.

wmic service get name,displayname,pathname,startmode